රට හරහා දිවීමේ ශුරයා එරන්ද ශූරිය නිමේෂා

0

45 වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ රට හරහා දිවීමේ තරගාවලියේ පිරිමි ශුරතාව ඌව පළාත නියෝජනය කළ එරන්ද තෙන්නකොන් විසින් දිනාගත් අතර කාන්තා ශුරතාව නිමේෂා නන්දසේන විසින් ද දිනාගන්නා ලදි.

මෙම තරගාවලියේ පිරිමි අංශයේ දෙවැනි ස්ථානය මධ්‍යම පළාත නියෝජනය කළ වික්නරාජා වාක්ෂන් විසින් දිනාගත් අතර එහි තෙවැනි ස්ථානය මධ්‍යම පළාත නියෝජනය කළ  ලයනල් සමරජීව විසින් ද දිනාගන්නා ලදි. එහි කාන්තා අංශයේ දෙවැනි ස්ථානය දිනාගනු ලැබුවේ ඌව පළාතේ අනූෂා ළමාහේවා විසිනි. එහි තෙවැනි ස්ථානය සබරගමුව පළාතේ ලංකා ආරියදාස විසින් ද දිනාගන්නා ලදි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here